Kapitola 1. Úvod

Obsah

1. Vítá vás GIMP
1.1. Známé platformy
1.2. Systém nápovědy pro Gimp
1.3. Jazykové verze
1.4. Funkce a vlastnosti
1.5. Autoři
2. Historie Gimpu
3. Hlášení chyb a žádosti o zlepšení
3.1. Ujistěte se, že se jedná o chybu
3.2. Hlášení chyby
3.3. Další osudy hlášení o chybě

1. Vítá vás GIMP

GIMP je multiplatformní nástroj pro úpravu fotografií a rastrové grafiky. Název GIMP je zkratka z anglického GNU Image Manipulation Program (GNU program pro úpravu obrázků).

GIMP lze použít jako jednoduchý program pro malování, stejně jako profesionální aplikaci pro retušování fotografií, program pro dávkové zpracování obrázků, konvertor obrazových souborových formátů atd. Jeho schopnosti a možnosti jsou opravdu široké.

GIMP je snadno rozšiřitelný. Je navržen tak, aby mohl být pomocí zásuvných modulů a skriptů snadno doplňován novými funkcemi. Pokročilé skriptovací rozhraní umožňuje automatizovat vše od nejjednodušších až po ty nejsložitější úlohy.

Jednou z předností Gimpu je jeho volná dostupnost pro nejrůznější platformy a operační systémy. Většina distribucí GNU/Linuxu obsahuje Gimp jako standardní součást systému. GIMP je k dispozici i pro další systémy, jako např. Microsoft Windows™ nebo Apple Mac OS X™ (Darwin).

GIMP ovšem není freeware, jak někteří mylně tvrdí. Je to svobodná opensource aplikace chráněná Obecnou veřejnou licencí (GPL). Licence GPL zajišťuje uživatelům svobodný přístup ke zdrojovým kódům aplikace a svobodu tyto kódy libovolně měnit. To je mnohem více, než poskytují programy označované jako freeware.

1.1. Známé platformy

GIMP je rastrový editor s podporou největšího množství nejrůznějších platforem. Systémy, na kterých je úspěšně používán, zahrnují GNU/Linux™, Apple Mac OS X (Darwin)™, Microsoft Windows 95, 98, Me, NT4, 2000 a XP™, OpenBSD™, NetBSD™, FreeBSD™, Solaris™, SunOS™, AIX™, HP-UX™, Tru64™, Digital UNIX™, OSF/1™, IRIX™, OS/2™ a BeOS™.

Vzhledem k dostupnosti zdrojového kódu lze GIMP v případě potřeby snadno portovat i na další operační systémy.

1.2. Systém nápovědy pro Gimp

Systém nápovědy pro GIMP poskytuje všechny informace nutné k pochopení a osvojení si práce s programem. Kontextovou nápovědu lze během práce s Gimpem vyvolat stisknutím klávesy F1. Pokud je např. kurzor myši nad položkou v otevřeném menu, lze použitím klávesy F1 k této položce získat nápovědu. Pokud se chcete vydat do překrásného pestrobarevného světa Gimpu, přečtěte si tento manuál.

1.3. Jazykové verze

Gimp je přeložen do několika desítek světových jazyků včetně češtiny a slovenštiny. Překlady jsou přímo součástí Gimpu, není je třeba dodatečně stahovat. Pokud je vše, jak má být, Gimp si sám zjistí jazyk systému a spustí se automaticky v příslušném jazyce, tedy v českém systému česky. Na některých počítačích to ale nemusí správně fungovat, nebo budete možná chtít spustit Gimp v jiném než v právě nastaveném systémovém jazyku. To lze udělat následujícím způsobem:

 • V Linuxu: spusťte Gimp z konzole příkazem LANGUAGE=cs gimp nebo LANG=cs_CZ gimp. Pokud chcete spustit Gimp v jiném jazyce než češtině, můžete zaměnit řetězec cs za jiný, např.: en (angličtina), fr (francouzština), de (němčina), sk (slovenština) atd.; případně řetězec cs_CZ za např.: en_US (americká angličtina), fr_FR (francouzština), de_DE (němčina), sk_SK (slovenština) atd. Všimněte si, že v případě použití proměnné LANGUAGE stačí použít dvoupísmenný kód jazyka, zatímco v případě použití proměnné LANG, musíte použít celý název odpovídající locale.

 • Ve Windows XP: Ovládací panely/Systém/Upřesnit/Proměnné prostředí/Systémové proměnné/Nová -- Název proměnné LANG, Hodnota cs (či jiný jazykový kód).

 • V Mac OS X: Otevřete Předvolby systému, klepněte na ikonu Národní volby a v oddílu Jazyk nastavte požadovaný jazyk na první pozici v seznamu.

1.4. Funkce a vlastnosti

Některé z důležitých funkcí a vlastností Gimpu:

 • Kompletní sada kreslících a malovacích nástrojů včetně štětců, tužky, rozprašovače, klonovacího nástroje a dalších.

 • Správa paměti je založená na dlaždicích, takže velikost editovaného obrázku je závislá pouze na dostupném diskovém prostoru.

 • Subpixelové vzorkování kreslících nástrojů pro vysoce kvalitní vyhlazování.

 • Plná podpora alfa kanálů (průhlednosti).

 • Vrstvy a kanály.

 • Procedurální databáze pro volání interních funkcí Gimpu z externích programů, jako je např. Script-Fu.

 • Pokročilé možnosti skriptování.

 • Mnohonásobná funkce zpět/znovu omezená pouze prostorem na disku.

 • Transformační nástroje včetně nástrojů pro rotaci, změnu velikosti, naklánění a překlápění.

 • Otevírání, zobrazování, ukládání a konverze různých souborových formátů. Podporované formáty zahrnují např. GIF, JPEG, PNG, XPM, TIFF, TGA, MPEG, PS, PDF, PCX, BMP a mnoho dalších.

 • Nástroje pro výběr včetně výběru obdélníkového, elipsového, lasa, kouzelné hůlky, cest a inteligentních nůžek.

 • Systém zásuvných modulů umožňující snadné doplnění podpory pro nové souborové formáty a grafické filtry.

1.5. Autoři

První verzi Gimpu napsali Peter Mattis a Spencer Kimball. Od té doby se do vývoje zapojilo mnoho dalších vývojářu a tisíce lidí se podílí na testování a poskytování uživatelské podpory. V současné době je vývoj Gimpu řízen Svenem Neumannem a Mitchem Nattererem a mnoha dalšími lidmi ze slavného Gimp teamu.