Kapitola 2. Používání Gimpu

Obsah

1. Použití Gimpu
2. Základy práce s Gimpem
2.1. Úvod
2.2. Dokování dialogů
2.3. Základní myšlenky Gimpu
3. Soubory
4. Práce s digitálními fotografiemi
4.1. Úvod
4.2. Vylepšení kompozice
4.3. Vylepšení barev
4.4. Úprava ostrosti
4.5. Odstranění rušivých objektů v obraze
4.6. Uložení výsledku

1. Použití Gimpu

Gimp se nejčastěji spouští poklepáním na ikonu (pokud je váš systém podporuje) nebo z příkazové řádky příkazem gimp. Pokud máte nainstalováno více verzí Gimpu současně, možná bude pro spuštění nejnovější verze potřeba použít příkaz gimp-číslo verze. Pokud za jméno programu zapíšete seznam obrazových souborů, Gimp je při spuštění automaticky otevře. Soubory ale samozřejmě můžete otevírat i z běžícího Gimpu.

Většinu operačních systémů lze nastavit tak, aby byly obrazové soubory s Gimpem asociovány a při poklepání se v Gimpu automaticky otevřely.

[Tip] Tip

Aby se určitý typ souborů v Gimpu automaticky otevíral, měl by být asociován s doplňkovým programem gimp-remote (gimp-win-remote v systému Windows), nikoliv přímo s Gimpem. Pokud Gimp při spuštění gimp-remoteještě neběží, spustí se a obrázek se v něm otevře. Jinak se obrázek otevře v již běžícím Gimpu.

1.1. Parametry na příkazové řádce

Za běžných okolností není třeba Gimpu při startu předávat žádné parametry, ale některé parametry mohou být přeci jen občas užitečné. Následující seznam není úplný. Kompletní seznam můžete získat v terminálu na unixových systémech příkazem man gimp.

-h, --help

Zobrazí seznam možných parametrů.

-v, --version

Zobrazí verzi Gimpu.

--verbose

Při startu Gimpu zobrazí podrobné informace.

-d, --no-data

Spustí Gimp, ale nenahraje vzorky, přechody, palety ani štětce. To je užitečné v neinteraktivních situacích, pokud je potřeba minimalizovat dobu nutnou ke spuštění Gimpu.

--display display

Použije určený X displej (neplatí pro Gimp ve Windows).

-s, --no-splash

Při startu Gimpu nezobrazí úvodní obrazovku.

--session name

Pro relaci použije jiný sessionrc soubor. Zadané jméno (name) je připojeno k implicitnímu jménu sessionrc.

-g, --gimprc gimprc

Načte se alternativní soubor gimprc. se záznamy o předvolbách Gimpu. To je užitečné například v situacích, kdy se změnily cesty k zásuvným modulům či hardwarové specifikace.

-c, --console-messages

Chyby a varování nebudou oznamovány v dialogových oknech, ale vypsány na konzoli.

-b, --batch commands

Provede příkazy (uvedené na místě commands) v dávkovém režimu. Pokud je jako příkaz uveden řetězec -, budou se příkazy číst ze standardního vstupu.