2. Základy práce s Gimpem

2.1. Úvod

Tento snímek obrazovky ukazuje základní rozvržení oken Gimpu uzpůsobené pro efektivní používání. Jsou zobrazena tři okna:

1

Panel nástrojů: Panel nástrojů je srdcem Gimpu. Obsahuje hlavní nabídky, sadu ikon sloužících k volbě nástrojů a další důležité ovládací prvky. Zavřením panelu nástrojů ukončíte celý Gimp.

2

Volby nástrojů: K Panelu nástrojů je zespoda připojen (přidokován, takže dohromady tvoří jedno okno) dialog Volby nástrojů. Ten zobrazuje volby a nastavení pro právě zvolený, aktivní nástroj (v tomto případě nástroj pro výběr obdélníkové oblasti).

3

Okno obrázku: Každý obrázek otevřený v Gimpu se zobrazuje v samostatném okně. Je možné otevřít mnoho obrázků současně, jejich počet je omezen pouze systémovými zdroji. Gimp je možné mít spuštěný bez otevřeného obrázku, ale v takovém případě asi nebude příliš užitečný.

4

Dialog Vrstvy: Tento dialog zobrazuje strukturu vrstev právě aktivního obrázku a umožňuje s jeho vrstvami různým způsobem manipulovat. Ty nejzákladnější úpravy obrázků lze uskutečnit bez použití dialogu Vrstvy, ale i mírně pokročilí uživatelé Gimpu považují za důležité mít tento dialog stále otevřený a po ruce.

5

Stopy: K dialogu Vrstvy je zespoda připojen (tak, že tvoří jedno okno) dialog Stopy, který slouží k výběru stop pro aktivní malířský nástroj (například štětec).

Popsaná okna tvoří základní, poměrně minimalistické (i když pro tu nejjednodušší práci stačí Panel nástrojů a okno s otevřeným obrázkem), pracovní prostředí v Gimpu. Existuje mnoho dalších dialogů, ale obvykle je uživatelé Gimpu otvírají jen v případě potřeby a potom opět zavřou. Ale Panel nástrojů s Volbami nástrojů a dialog Vrstvy mají zkušení uživatelé otevřeny vpodstatě stále. Panel nástrojů je nejdůležitějším oknem Gimpu, pokud ho zavřete, ukončí se celý Gimp! (V případě, že máte rozpracovaný neuložený obrázek, vás ale požádá o potvrzení.) Volby nástrojů jsou ve skutečnosti samostatným dialogem, ale v našem případě byly připojeny k panelu nástrojů tak, že tvoří jedno okno (dok). Tak to mívá nastaveno většina zkušených uživatelů, je totiž těžké používat nějaký nástroj bez kontroly nad jeho nastavením. Dialog Vrstvy je nepostradatelný v případě, že pracujete s obrázkem složeným z více vrstev, což je, jakmile se s Gimpem trochu naučíte pracovat, téměř vždy.

[Poznámka] Poznámka

Pokud si rozvržení oken v Gimpu pokazíte, lze ho jednoduše vrátit do původní podoby. Z nabídky Panelu nástrojů vyberte: Soubor->Dialogy->Vytvořit nový dok->Vrstvy, kanály a cesty, získáte tím dialog Vrstvy, tak jak je ukázán na obrázku. Dále otevřte obdobným způsobem dialog stopy: Soubor->Dialogy->Vytvořit nový dok->Stopy, vzorky a přechody. Dialog Volby nástrojů otevřete rovněž z nabídky Soubor Panelu nástrojů: Soubor->Dialogy->Volby nástrojů. Abyste získali stejné prostředí jako na obrázku, musíte ještě dialog Stopy spojit do jednoho doku s dialogem Vrstvy a dialog Volby nástrojů spojit s Panelem nástrojů. Jak to udělát, se dozvíte v části Dokování dialogů. Panel nástrojů znovu vytvářet nemusíte, neboť jeho zavření ukončuje Gimp a naopak, spuštěním Gimpu se vždy automaticky otevře.

Narozdíl od některých jiných programů neumožňuje Gimp spojení všeho (ovládacích prvků i otevřených obrázků) do jednoho společného okna. Vývojáři Gimpu jsou přesvědčeni, že něco takového by bylo velmi nepraktické. Práce s okny je záležitostí správce oken. Navíc by něco takového bylo velmi obtížné implementovat tak, aby to pracovalo na všech operačních systémech, na kterých Gimp funguje.

Staré verze Gimpu (do verze 1.2.5) bylu odkázány na práci se samostanými dialogy; pokročilí uživatelé tak měli na obrazovce mnoho samostaných oken Gimpu, ve kterých bylo možné snadno ztratit přehled. Gimp 2 je v tomto ohledu mnohem příjemnější, protože umožňuje dialogy navzájem spojovat (dokovat). (Nejenře jsou dialogy Vrstvy a Stopy na našem obrázku spojeny do jednoho okna, ale navíc lze každý z nich pomocí odrážek přepínat s dalšími dialogy.) Bude vám chvíli trvat, než se s tímto systémem naučíte pracovat, ale doufáme, že se vám zalíbí.

Následující části vás provedou nejdůležitějšími prvky dialogů, o kterých jsme právě mluvili, a vysvětlí vám, k čemu slouží a jak pracují. Jakmile si tyto části přečtete a doplníte je částmi popisujícími základní strukturu obrázků v Gimpu, budete vědět dost, abyste mohli začít s Gimpem pracovat. Později si můžete přečíst další další části příručky a nebo prostě vše zkoušet a učit se experimenty. Možnosti Gimpu jsou v podstatě neomezené. Přejeme vám mnoho radosti při jejich objevování!