3. Soubory

Gimp umí pracovat s velkým množstvím různých grafických souborových formátů. S výjimkou nativního formátu XCF je práce se soubory zajišťována zásuvnými moduly. Díky tomu je poměrně snadné v případě potřeby doplnit možnost práce s dalšími grafickými souborovými formáty.

Všechny typy souborů se ale nehodí ke všem účelům. Tato část manuálu proto vysvětluje výhody a nevýhody jednotlivých formátů.

3.1. Otevírání souborů

Možností, jak v Gimpu otevřít soubor s obrázkem, je několik:

  • Zřejmá je možnost otevřít obrázek pomocí menu panelu nástrojů nebo menu obrázku volbou Soubor->Otevřít. Tím se otevře dialog pro výběr souborů, ve kterém lze nalézt a vybrat požadovaný soubor. To je výhodné, když znáte jméno a umístění požadovaného souboru.

  • Pokud místo jména souboru znáte jeho URI (tj. internetovou adresu), můžete ho otevřít volbou Soubor->Otevřít umístění z menu panelu nástrojů nebo z menu obrázku. Objeví se malé dialogové okno, do kterého je třeba zadat příslušnou adresu (URI).

  • Pokud chcete otevřít obrázek, se kterým jste v Gimpu nedávno pracovali, je nejjednodušší zvolit z menu panelu nástrojů nebo z menu obrázku Soubor->Otevřít nedávný. Dostanete se tak k seznamu nedávno otevřených souborů. Názvy souborů jsou doplněny malými ikonkami zobrazujícími jejich obsah, což vám může usnadnit orientaci. Ze seznamu si vyberte požadovaný soubor.

  • Pokud jsou obrazové soubory s Gimpem na vašem systému asociovány, můžete nalézt požadovaný soubor ve správci souborů (např. Nautilus na Linuxu nebo Windows Explorer ve Windows) a poklepat na jeho ikonu myší. Při vhodném nastavení se tak obrázek otevře v Gimpu.

  • Jinou možností je ikonu obrazového souboru ze správce souborů přetáhnout myší na panel nástrojů Gimpu. (Pokud ji přetáhnete na již existující obrázek, bude soubor přidán k obrázku jako nová vrstva nebo sada vrstev.)

    V některých aplikacích lze rovněž kliknout na obrázek a přetáhnout jej na panel nástrojů Gimpu.

  • V mnoha aplikacích lze také zkopírovat obrázek do schránky. Je-li obrázek ve schránce, je možné ho otevřít v Gimpu volbou Soubor->Získat->Vložit jako nové z menu panelu nástrojů. Tato funkce je však nemusí fungovat na všech systémech.

  • Můžete si také vyzkoušet gthumb, program pro správu a prohlížení obrázků, který velmi dobře doplňuje Gimp. Můžete z něj ikonu obrázku přetáhnout na panel nástrojů Gimpu, a tak obrázek otevřít. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na obrázek či jeho ikonu, zvolit z menu položku Otevřít pomocí, a z nabídky, která se objeví, vybrat Gimp. Více informací o prohlížeči obrázků gthumb získáte na jeho domovské stránce. Existuje i mnoho dalších podobných aplikací pro prohlížení obrázků, např. gqview nebo xnview.

Když chcete otevřít soubor, ať už jakoukoliv z výše uvedených metod, musí Gimp zjistit, o jaký typ obrázku se jedná. Pokud má gimp jinou možnost, nespoléhá se na přípony souborů (např. .jpg), protože ty nejsou spolehlivé. Přípony se totiž liší systém od systému, soubory mohou mít nesprávné přípony, protože je lze libovolně přepsat, a soubor dokonce nemusí mít vůbec žádnou příponu. Proto se Gimp snaží rozpoznat typ souboru podle jeho obsahu, většina grafických formátů má totiž v hlavičkách speciální údaje, podle kterých mohou být rozpoznány. Pouze pokud Gimp nerozpozná typ souboru podle obsahu, uchýlí se k použití přípon.

3.2. Ukládání souborů

Exportní dialog

Kromě XCF XCF, nativního formátu Gimpu, neexistuje žádný jiný formát, který by dokázal uchovat kompletní informace o obrázku. Pokud požádáte Gimp, aby uložil obrázek ve formátu, který ho nedokáže plně popsat, Gimp vás upozorní, oznámí vám, jaké informace budou ztraceny (protože je není možné ve zvoleném formátu zaznamenat) a zeptá se, zda chcete obrázek exportovat do podoby, kterou lze v daném formátu uložit (tedy do podoby bez informací, které formát neumí popsat). Exportování ale nezmění vlastní otevřený obrázek v Gimpu, takže ten bude stále obsahovat informace všechny a můžete ho později uložit v jiném formátu, např. XCF.

[Poznámka] Poznámka

Předtím, než zavřete obrázek (například ukončením Gimpu), vás Gimp varuje, pokud je obrázek tzv. nečistý., tj. byl od posledního uložení změněn. Uložení obrázku ho učiní čistým, a to i v případě, že zvolený formát neuchovává úplnou informaci o obrázku.