4. Práce s digitálními fotografiemi

4.1. Úvod

Jedním z nejčastějších využití Gimpu je úprava nedokonalých digitálních fotografií – lehce přeexponovaných či podexponovaných, nevhodně natočených nebo dokonce rozostřených. Na takové problémy má Gimp lék. Smyslem této kapitoly je představit nástroje vhodné k řešení podobných problémů. Nenajdete zde podrobné tutoriály, většinou je totiž snadnější naučit se tyto nástroje ovládat tím, že si s nimi budete chvíli hrát, než že o nich budete dlouho číst. (Navíc je každý nástroj podrobně popsán ve své vlastní části manuálu.) Nenajdete zde ani nic o zvláštních efektech, které můžete na fotografii pomocí Gimpu vytvořit. Než začnete číst tuto kapitolu, měli byste znát základy práce s Gimpem, ale rozhodně nemusíte být žádní experti. Ostatně experti tu těžko najdou něco nového. A nestyďte se experimentovat – díky skvělé funkci zpět můžete témeř jakoukoliv chybu napravit stisknutím Ctrl-Z.

Nejčastější problémy, které je potřeba na fotografii řešit, jsou následující: špatná kompozice, špatné barvy, neostrost a různé artefakty a nechtěné objekty v obraze.