4.2. Vylepšení kompozice

4.2.1. Natočení obrazu

Fotograf rozrušený pohledem na sličnou dívku nebo jiný kouzelný objekt svého uměleckého zájmu často neudrží kameru vodorovně, tak jak by měl. Důsledkem je fotografie na níž vodorovné linie nejsou vodorovné a objekty jsou pootočené o určitý úhel. K nápravě poslouží v Gimpu nástroj Rotace. Aktivujte nástroj Rotace kliknutím na jeho ikonu v Panelu nástrojů nebo stisknutím Shift-R v aktivním okně obrázku. Ujistěte se, že jsou viditelné Volby nástroje a že v jejich horní části, v položce Ovlivnit, je vybráno levé tlačítko (Transformovat vrstvu). Když pak kliknete do obrázku, objeví se mřížka, která se při táhnutí myší otáčí. Natočte ji do požadované polohy a stiskněte tlačítko okay – obraz se natočí o příslušný úhel.

Jenže tímto způsobem často nedocílíte napoprvé dokonalého výsledku, pouze zlepšení. Můžete natočení provést ještě jednou a výsledek tak doladit, ale to má značnou nevýhodu. Při každé rotaci dochází k určitému rozostření obrazu, protože jednotlivé pixely mění vzájemnou polohu oproti originálnímu obrazu a obraz se převzorkuje. Při jedné rotaci je to téměř nepostřehnutelné, ale dvě následné rotace způsobí dvojnásobné rozostření. Je zbytečné obraz rozostřovat více, než je nutné, a proto je lepším řešením vrátit první rotaci a udělat ji znovu a přesněji.

Naštěstí je to v Gimpu možné provést ještě jednodušeji. Ve Volbách nástroje Rotovat zvolte v položce Směr rotace možnost Zpět (korektivní). Pokud použijete tuto volbu, nenatáčejte síť tak, abyste chybu kompenzovali (tedy vůči chybě v opačném směru), ale naopak natočte síť tak, aby přesně lícovala s chybně natočeným obrázkem. Pokud si to neumíte představit, vyzkoušejte to, zjistíte jak je to snadné.

[Poznámka] Poznámka

V Gimpu 2.2 je možné zapnout náhled transformací místo pouhé sítě. Je tak snadnější provést transformaci přesně na první pokus.

Když obrázek natočíte, objeví se v rozích nehezké trojúhelníkovité „díry“. Opravit je můžete použitím pozadí, které je vyplní nenápadnou neutrální barvou, případně se je můžete pokusit zaretušovat. Nejlepším řešením ovšem často bývá ořez obrázku. Čím silnější bylo natočení, tím je nutný větší ořez. Proto je vůbec nejlepší pořádně držet fotoaparát.

4.2.2. Ořezávání

Fotograf má možnost volit záběr již při snímání obrázku, ale často nemá nad volbou záběru takovou kontrolu, jakou by chtěl (vzhledem k omezení některých přístrojů a zejména pevnému formátu snímku). Výsledkem jsou fotografie, ktreé lze vylepšit ořezem. Dojem ze snímku lze často vylepšit umístěním nejdůležitějších částí a objektů na klíčová místa fotografie. Známé pravidlo, které je dobré znát, i když se ho není nutné držet vždy, se nazývá „pravidlo třetin“. Říká, že nejvíce působí objekty umístěné v jedné třetině fotografie (na výšku i na šířku).

Chcete-li oříznout obrázek aktivujte v Panelu nástrojů nástroj Ořez a nebo stiskněte Shift-C v aktivním okně obrázku. Pokud je nástroj aktivní, kliknutí a tažení myší v obrázku vytvoří pravoúhelník označující oblast řezu. Objeví se také dialog, ve kterém můžete rozměry oblasti pro ořez přesně zadat. Když jste s oblastí řezu spokojeni, klikněte v dialogu na tlačítko Ořezat.