4.3. Vylepšení barev

4.3.1. Automatické nástroje

Navzdory sofistikované elektronice moderních fotoaparátů jsou digitální fotografie často pře- nebo podexponované nebo mají barevný závoj. Gimp má pro nápravu barevnosti celou řadu nástrojů, od těch automatických, ovládaných jediným kliknutím, až po pokročilé nástroje ovlivnitelné řadou parametrů. Začneme těmi nejjednoduššími.

Gimp nabízí pět automatických nástrojů pro korekci barevnosti. Bohužel obvykle nedosáhnou výsledku, po kterém toužíte, ovšem na druhou stranu je lze vyzkoušet během okamžiku a mohou vám dát určitou představu o možném směru úprav. Kromě automatické úpravy úrovní je najdete v menu okna obrázku Vrstva->Barvy->Automaticky.

O každém z nich si něco povíme:

Normalizovat

Tento nástroj (ve skutečnosti se jedná o zásuvný modul) je užitečný při nápravě nedostatečné expozice: upraví rovnoměrně celý obrázek tak, aby nejtmavší části byly co nejtmavší a nejsvětlejší co nejsvětlejší. FIXME. Nevýhodou je, že barevnou korekci plně určují nejsvětlejší a nejtmavší pixely v obrázku, takže přítomnost jediného černého a bílého pixelu znemožní efektivní normalizaci.

Ekvalizovat

Velmi mocný nástroj, který se snaží barvy v obrázku rovnoměrně rozložit po celém rozsahu možných intenzit (FIXME). V některých případech je výsledek fantastický, jen těžko dosažitelný jiným způѕobem. Častěji ale obrázek vypadá divně. Vyzkoušet to však můžete za okamžik.

Vylepšit barvy

Tento nástoj zvýší sytost barev, aniž by ovlivnil jejich odstín nebo jas. Funguje pouze v režimu RGB nebo indexovaných barev, ale nikoliv ve stupních šedi.

Roztáhnout kontrast

Funguje podobně jako Normalizovat, ale pracuje s červeným, modrým a zeleným kanálem nezávisle. Obvykle tak dosáhne omezení barevného závoje.

Úrovně automaticky

Pokud je v obrázku bod, který má být zcela bílý, a bod, který má být zcela černý, můžete použít nástroj Úrovně v poloautomatickém režimu, který často velmi dobře vylepší jas i barvy v celém obrázku. Nejprve vyvolejte nástro Úrovně, tak jak bylo posáno výše. Nyní si všimněte tří tlačítek s ikonami kapátek v pravé dolní části dialogu. Levé tlačítko, pokud nad ním podržíte myš, zobrazí nápovědu Vyberte černý bod. Klikněte na tlačítko a pak klikněte v obrázku na místo, které má být černé – skutečně zcela, úplně černočerné, nikoliv pouze tmavé. Obrázek se změní. Pak klikněte na pravé tlačítko (Vyberte bílý bod) a následně na místo v obrázku, které má být dokonale bílé. Obrázek se opět změní. Pokud jste s výsledkem spokojení, klikněte na Budiž. V opačném případě zvolte Zrušit.

Vyše uvedené úpravy jsou automatické; pokud žádná z nich nedosáhne toho, co si představujete, je na čase vyzkoušet některý z interaktivních nástrojů pro úpravu barevnosti. Všechny, kromě jednoho, jsou dostupné přes Nástroje->Nástroje barev v nabídce obrázku Pokud vyberete nástroj pro úpravy barevnostƣ z Panelu nástrojů, klikněte kakmoliv do obrázku abyste ho aktivovali a otevřel se jeho dialog.

4.3.2. Problémy s expozicí

Nejjednodušší je použít nástroj (FIXLINK) Jas-Kontrast. Je ze všech nejméně silný, ale v mnoha případech je dostačující. Je použitelný na podexponované a přeexponované obrázky, barevný závoj opravit neumí. Nástroj se ovládá dvěma posuvníky, Jas a Kontrast. Pokud je zaškrtnuta volba Náhled, uvidíte ┼ned všechny změny přímo v obrázku. Pohybujte posuvníky a jakmile jste s výsledkem spokojeni, stiskněte Budiž. Pokud nemůžete dosáhnout uspokojivých výsledků, klikněte na Zrušit a obrázek se vrátí do původního stavu.

Pokročilejší, a jen trochu složitější, způsob, jak napravit špatnou expozici je použití nástroje Úrovně. Dialog tohoto nástroje vypadá velmi složitě, ale pro nápravu expozice si stačí všímat části označené jako Vstupní úrovně. zvláště tří trojúhelníkovitých šoupátek pod histogramem. Návod k použití naleznete v části (FIXLINK) Nástroj Úrovně, ale nejjednodušší způsob, jak se s ním naučit pracovat, je zkoušet pohybovat zmíněnými šoupátky a sledovat, jak to ovlivňuje obrázek. (Musíte mít zaškrtnutou volbu Náhled.)

Velmi mocný nástroj pro korekci expozice jsou Křivky. Umožňuje pomocí kliknutí a tažení upravovat kontrolní body na křivce, která představuje funkci převodu vstupních úrovní jasu na výstupní úrovně jasu. Nástroj Křivky umožňuje replikovat funkci nástrojů Jas/Kontrast i Úrovně a přidává další možnosti. Návod k použití tohoto nástroje naleznete v části (FIXLINK)Nástroj Křivky, ale nejjednodušší je prostě si ho vyzkoušet a experimentovat.

Jedním z nejmocnějších způsobů úpravy jasu a kontrastu je FIXME

FIXME

4.3.3. Úprava odstínu a sytosti

FIXME

[Tip] Tip

FIXME