4.5. Odstranění rušivých objektů v obraze

FIXME

4.5.1. Odstranění nečistot

FIXME

4.5.2. Odstranění objektů

FIXME

4.5.3. Odstranění červených očí

FIXME