2.2. Použití dialogu Cesty

Každá cesta patří určitému obrázku, cesty jsou součástí obrázků podobně jako vrstvy. Dialog Cesty zobrazuje všechny cesty, které patří k právě aktivnímu obrázku – při přepínání mezi obrázky se cesty zobrazené v dialogu mění. Pokud je dialog Cesty umístěn ve zvláštním doku Vrstvy, kanály a cesty, vidíte, se kterým obrázkem dialog právě pracuje, v horní části doku. Tam je umístěna nabídka umožňující mezi otevřenými obrázky přepínat. Můžete ji k libovolnému doku přidat volbou Zobrazovat výběr obrázku z nabídky odrážky.

Pokud znáte dialog Vrstvy, bude pro vás práce s dialogem Cesty snadná. Oba dialogy mají mnoho společného. Dialog Cesty zobrazuje seznam všech cest v obrázku, pro každou cestu čtyři položky:

Viditelnost cest

První položkou je ikona otevřeného oka zobrazená v případě, že je cesta viditelná. V opačném případě je na jejím místě mezera. „Viditelná“ je taková cesta, která je vykreslena v okně zobrazujícím obrázek. Není ale ve skutečnosti součástí pixelů obrázku (pokud nebyla vykreslena zvláštním příkazem). Viditelnost cesty lze přepínat klikáním na oko či mezeru ne jeho místě.

Řetězení cest

Napravo od výše zmíněného oka může být zobrazena ikona řetězu. Je-li řetěz zobrazen, znamená to, že je cesta zřetězena, pokud je na jeho místě jen prázdné místo, cesta zřetězená není. „Zřetězená“ je taková cesta, která tvoří s dalšími zřetězenými objekty (vrstvami, kanály, jinými cestami atd.) skupinu, která je vždy ovlivněna transformacemi (změnou velikosti, rotací atd.) aplikovanými na kterýkoliv objekt do ní patřící jako jeden celek. Kliknutím na místo ikony řetězu se zřetězení přepíná.

Náhled obrázku

Třetí v řadě je malý náhled zobrazující cestu. Pokud tuto ikonu s náhledem přetáhnete myší na obrázek, vytvoříte v daném obrázku kopii této cesty.

Název cesty

Jméneo cesty; musí být v rámci obrázku jedinečné. Dvojité poklepání myší na název cesty ho umožní změnit. Pokud zvolené jméno již v obrázku existuje, Gimp automaticky připojí číslo (např. #1) tak, aby vznikl jedinečný název.

Pokud není seznam prázdný, je v každém okamžiku jedna z cest v seznamu aktivní. Právě na aktivní cestu se vztahují všechny operace, ať už je zadáte pomocí nabídky dialogu nebo tlačítek v jeho dolní části. Aktivní cesta je v seznamu zvýrazněná. Cesta, na kterou v seznamu kliknete, se stane aktivní cestou.

Kliknutím pravého tlačítka myši na kteroukoliv položku v seznamu vyvolá kontextovou nabídku dialogu Cesty. Tato nabídka je dostupná i z nabídky odrážky tohoto dialogu.