2.3. Tlačítka

Tlačítka ve spodní části dialogu Cesty odpovídají některým položkám v kontextové nabídce dialogu Cesty (která je dostupná kliknutím pravého tlačítka myši v seznamu cest), alůe některé z nich mají další volby dostupné, pokud je talčítko stisknuto s použitím modifikační klávesy.

Nová cesta

Viz Nová cesta. Podržení klávesy Shift při použití tohoto tlačítka způsobí, že bude nová cesta vytvořena se stejnými parametry (jménem, bude k němu pro odlišení připojena číslice), jako poslední vytvořená cesta.

Zvýšit cestu

Viz Zvýšit cestu.

Snížit cestu

Viz Snížit cestu.

Duplikovat cestu

Viz Duplikovat cestu.

Cesta do výběru

Převede cestu do výběru; vysvětlení viz Cesta do výběru. Pomocí modifikačních kláves použitých při stisku tlačítka můžete ovlivnit způsob, jakým nový výběr bude interagovat se stávajícím:

Modifikační klávesa Akce
žádná Nahrazení stávajícího výběru
Shift Přidání ke stávajícímu výběru
Ctrl Odečtení od stávajícího výběru
Shift-Ctrl Průnik se stávajícím výběrem
Výběr do cesty

Podržení klávesy Shift při stisknutí tohoto tlačítka otevře dialog Rozšířená nastavení výběru do cesty. Viz Výběr do cesty.

Vykreslit cestu

Viz Vykreslit cestu.

Odstranit cestu

Odstraní vybranou (aktivní) cestu.