2.4. Kontextová nabídka dialogu Cesty

Kontextová nabídka dialogu Cesty.

Kontextovou nabídku dialogu Cesty lze vyvolat kliknutím pravého tlačítka myši na položku v seznamu cest nebo volbou nejhořejší položky (Menu Cesty) v nabídce odrážky dialogu Cesty. Tato nabídka umožňuje přístup ke většině příkazů pro práci s cestami.

Nástroj pro cestu

Položka Nástroj pro cestu poskytuje alternativní způsob aktivace nástroje (FIXLINK)Cesta, který se používá pro vytváření a úpravu cest. Tento nástroj lze aktivovat kliknutím na jeho ikonu v Panelu nástrojů a nebo klávesovou zkratkou B (podle Bézierových křivek).

Upravit atributy cesty

Volbou Upravit atributy cesty otevřete dialog, ve kterém můžete upravit název (jméno) cesty. To můžete udělat i dvojitým poklepáním na jméno cesty přímo v seznamu.

Nová cesta

Volbou Nová cesta vytvoříte novou cestu, která se automaticky stane aktivní. V dialogu zadejte pro cestu jméno. Nová cesta neobsahuje žádné kotevní body, ty musíte vytvořit pomocí nástroje Cesta.

Zvýšit cestu

Zvýšit cestu posune cestu v seznamu o jednu pozici výše. Pozice cesty v seznamu nemá žádný funkční význam, možnost měnit ji slouží pouze pro lepší organizaci a přehlednost.

Snížit cestu

Snížit cestu posune cestu v seznamu o jednu pozici níže. Pořadí cest v seznamu nemá žádný funkční význam, ale může být výhodné měnit ho z organizačních důvodů, pro zvýšení přehlednosti.

Duplikovat cestu

Duplikovat cestu vytvoří kopii aktivní cesty, přiřadí ji jedinečné jméno, přidá ji do seznamu dialogu Cesty a učiní ji aktivní cestou obrázku. Kopie je viditelná pouze tehdy, pokud byl viditelný i originál.

[Poznámka] Poznámka

Duplikování viditelné cesty způsobí, že cesta z obrázku „zmizí“ (jsou vidět kotevní body, ale ne cesta samotná). Cesty se totiž vykreslují pomocí funkce XOR, která má malou zvláštnost – je-li objekt vykreslen dvakrát, není vidět. Cesty jsou ale na svém místě, i když je nevidíte. Pokud jednu z nich posunete, uvidíte obě. (Druhou malou nevýhodou použití funkce XOR je neviditelnost cest na podkladu tvořeném 50% šedí).

Odstranit cestu

Odstranit cestu smaže vybranou cestu.

Sloučit viditelné cesty

Sloučit viditelné cesty vezme všechny viditelné cesty v obrázku (tedy cesty, u kterých je zobrazena ikona otevřeného oka) a udělá z nich komponenty jedné jediné cesty. To je výhodné například tehdy, pokud chcete všechny cesty vykreslit stejným způsobem atd.

Auswahl aus Pfad; Zur Auswahl hinzufügen; Von Auswahl abziehen; Schnittmenge mit Auswahl bilden.

Tyto příkazy udělají z cesty výběr, který určitým způsobem zkombinují se stávajícím existujícím výběrem. (Cesta do výběru existující výběr zahodí a zcela nahradí výběrem vytvořeným z cesty.) Pokud je to potřeba, neuzavřené části cesty se uzavřou spojením prvního a posledního kotevního bodu úsečkou. „Pochodující mravenci“ výsledného výběru by mělі kopírovat cestu, ale přesnost není absolutní (vzhledem k převodu mezi vektorovou a rastrovou reprezentací).

Výběr do cesty

Tento příkaz můžete zadat různými způsoby:

  • Z nabídky obrázku: Vybrat->Do cesty

  • Z nabídky dialogu Cesty: Výběr do cesty.

  • Tlačítkem Výběr do cesty v dolní části dialogu Cesty.

  • FIXME

Výběr do cesty vytvoří novou cestu z aktuálního výběru v obrázku. Výsledná cesta bude sledovat „pochodující mravence“, ale vzhledem k nutné vektorizaci jim obvykle neodpovídá zcela přesně.

FIXME

Vykreslit cestu

Tento příkaz lze zadat různými způsoby:

  • Z nabídky obrázku: Upravit->Vykreslit cestu

  • Z kontextové nabídky dialogu Cesty: Vykreslit cestu.

  • Tlačítkem Vykreslit cestu v dolní části dialogu Cesty.

  • Tlačítkem Vykreslit cestu v dialogu Volby nástroje Cesty.

Vykreslit cestu vykreslí aktivní cestu do aktivní vrstvy obrázku. Vzhled čáry lze v podstatě libovolně nastavit. Viz FIXME

Kopírovat cestu

Kopírovat cestu zkopíruje aktivní cestu do Schránky cest; můžete ji tak vložit do jiného obrázku.

[Tip] Tip

Cestu můžete do jiného obrázku zkopírovat i přetažením ikony cesty z dialogu Cesty do požadovaného obrázku.

Vložit cestu

Vložit cestu vytvoří novou cestu z obsahu Schránky cest, přidá ji do seznamu v dialogu Cesty a učiní ji aktivní cestou obrázku. Pokud do Schránky cest nebyla žádná cesta zkopírována, bude tento příkaz nepřístupný (zašedlý).

Importovat cestu

Importovat cestu vytvoří novou cestu ze SVG souboru: v dialogu, který se po zadání příkazu otevře, vyberte požadovaný SVG soubor. FIXME

Exportovat cestu

Pomocí Exportovat cestu lze aktivní cestu uložit do souboru ve formátu SVG. V dialogu, který se otevře po zadání příkazu, zadejtejméno a umístění ѕouboru, do kterého se má cesta uložit. Později ji mlžete importovat do libo┤olného obrázku v Gimpu pomocí příkazu Importovat cestu. SVG soubor můžete rovněž použít ve vektorových grafických editorech jako je například Sodipodi nebo Inkscape. FIXME