4. Dialog Historie vracení

Dialog Histrie vracení

Dialog Historie vracení zobrazuje seznam akcí, které jste s obrázkem naposledy provedli. U každé z nich je připojen malý náhled obrázku po provedení příslušné akce. Obrázek můžete vrátit do kteréhokoliv bodu (stavu) Historie vracení prostým kliknutím na zvolenou položku v seznamu změn. Více informací o mechanismu vracení provedených změn v Gimpu naleznete v části (FIXLINK)Vracení změn.

Dialog Historie vracení je dokovatelný. Pokud potřebujete poradit, jak s dokovatelnými dialogy manipulovat, podívejte se do části Dokování dialogů. Dialog Historie vracení lze vyvolat několika způsoby:

4.1. Použití dialogu Historie vracení

Nejjednodušší způsob výběru požadovaného bodu (stavu) historie je kliknutí na příslušnou položku v seznamu historie vracení. Mezi jednotlivými body (stavy) můžete přecházet sem a tam podle libosti, aniž byste ztratili jakoukoliv informaci nebo spotřebovávali systémové zdroje. Ve většině případů jsou změny velmi rychlé.

Ve spodní části dialogu jsou tři tlačítka:

  • Zpět.  Tlačítko Zpět má stejnou funkci jako volba z menu obrázku Upravit->Zpět nebo stisknutí klávesové zkratky Ctrl-Z; vrátí obrázek o jeden bod zpět v historii vrácení (k předcházejícímu stavu).

  • Znovu.  Tlačítko Znovu má stejnou funkci jako volba Upravit->Znovu z menu obrázku, nebo klávesová zkratka Ctrl-Y; posune obrázek o jeden bod vpřed v historii vracení (k následujícímu stavu). Má tedy opačnou funkci oproti tlačítku Zpět.

  • Vymazat historii vracení.  Toto tlačítko odstraní veškerý obsah historie vracení kromě aktuálního stavu. Pokud ho stisknete, budete dotázáni, zda si za svým úmyslem skutečně stojíte. Jediným rozumným důvodem, proč mazat historii vracení, může být velmi omezená operační paměť.