6. Dialog Stopy

Dialog Stopy

Dialog Stopy slouží k výběru stopy pro kreslící nástroje, viz FIXME

Dialog Stopy je dokovatelný; viz část Dokování dialogů. Lze ho vyvolat několika různými způsoby:

6.1. Režim mřížky a seznamu

V nabídce odrážky můžete pomocí položek Zobrazit jako seznam a Zobrazit jako mřížku přepínat mezi dvěma režimy zobrazení. V režimu mřížky jsou tvary stop zobrazeny v pravidelné pravoúhlé síti, což šetří místo a usnadňuje orientaci. V režimu seznamu jsou tvary stop zobrazeny i se svými jmény.

6.2. Použití dialogu Stopy (režim mřížky)

V horní části dialogu je zobrazeno jméno aktivní stopy a její velikost v pixelech.

Ve střední části jsou zobrazeny všechny dostupné stopy (možná budete ale muset používat posuvník), aktivní stopa je orámována. Pokud je u stopy zobrazeno malé plus znamená to, že je stopa větší, než v dialogu vypadá. Pokud je u stopy zobrazen malý červený trojúhelníček, znamená to, že se jedná o animovanou stopu, tzv image hose (FIXME). Kliknutím na stopu ji aktivujete. Dvojitým kliknutím otevřete editor stop.

Pod stopami je posuvník Rozestup, který umožňuje nastavitvzdálenost mezi jednotlivými otisky stopy při malování.

Tlačítka v dolní části dialogu umožňují rozličné operace se stopami:

Upravit stopu

FIXME

Nová stopa

Vytvoří novou parametrickou stopu a otevře Editor stop, ve kterém ji můžete nastavit. Nová stopa bude automaticky uložena ve vašem oѕobním adresáři brushes.

Duplikovat stopu

Toto tlačítko je aktivní pouze tehdy, pokud je právě vybraná parametrická stopa. FIXME

Odstranit stopu

Odstraní stopu z dialogu, ale i z adresáře, ve kterém je uložena (pokud máte patřičná oprávnění). Před skutečným smazáním stopy budete požádáni o potvrzení vašeho úmyslu.

Aktualizovat stopy

Pokud do vašeho osobního adresáře brushes nebo jakéhokoliv jiného adresáře ve kterém jsou hledány stopy přidáte nové stopy jinak, než pomocí Editoru stop, musíte tímto tlačítkem stopy aktualizovat, aby se načetly do dialogu.

Funkce těchto tlačítek jsou dostupné také z kontextového menu dialogu Stopy, které můžete vyvolat kliknutím pravého tlačítka myši kdekoliv v seznamu (či mřížce) stop, nebo volbou první položky Menu Stopy z nabídky odrážky dialogu Stopy.

6.3. Použití dialogu Stopy (režim seznamu)

Dialog Stopy (režim seznamu)

Dialog Stopy pracuje v režimu seznamu stejně, jako v režimu mřížky, s jednou výjimkou:

Pokud dvojitě kliknete na jméno stopy, můžete ho upravit. Můžete však měnit jen jména těch stop, které jste sami vytvořili nebo nainstalovali, nikoliv stop, které jsou součástí instalace Gimpu. Pokud se pokusíte změnit jméno takové stopy, nepodaří se vám to, vrátí se automaticky k původnímu jakmile editaci jména ukončíte. Je to obecným pravidlem Gimpu: nelze měnit zdroje (stopy, vzorky, přechody atd.), které jsou součástí instalace, ale pouze ty, které sami vytvoříte.

6.4. Editor stop

FIXME