7. Dialog Písma

Dialog Písma

Dialog Písma se používá pro výběr vhodného řezu písma (fontu) pro nástroj (FIXLINK)Text. Umožňuje rovněž obnovit seznam dostupných písem v případě, že nějaká do vašeho systému přidáte během práce s Gimpem.

Dialog Písma je dokovatelný; viz část Dokování dialogů. Dialog Písma lze vyvolat několika způsoby:

7.1. Režim mřížky a seznamu

Dialog Písma (režim mřížky)

7.2. Použití dialogu Písma

Základním úkonem, ke kterému dialog slouží, je výběr požadovaného písma ze seznamu kliknutím. Vybraný font bude používán nástrojem Text. Pokud kliknete na ukázku písma (Aa) a tlačítko myši neuvolníte, ale ponecháte chvíli stisknuté, objeví se větší ukázka daného písma („Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy“).

Stisknutí tlačítka ve spodní části dialogu obnoví seznam písem. To je užitečné v případě, že přidáte do svého systému písma během práce s Gimpem, a chcete je ihned použít. Obnovení seznamu písem můžete dosáhnout také kliknutím pravým tlačítkem myši v seznamu písem a výběrem Znovu načíst seznam písem (je to jediná položka v nabídce).

[Poznámka] Poznámka

velikost náhledů písem můžete změnit pomocí podnabídky Velikost náhledu v nabídce odrážky dialogu Písma.