9. Dialog Nástroje

Dialog Nástroje slouží k nastavení Panelu nástrojů. Umožňuje přizůsobit si sadu nástrojů, jejichž ikony se v panelu zobrazují, a pořadí ikon v panelu. Tento dialog se často používá k přidání ikon nástrojů pro práci s barvami do Panelu nástrojů. Lze ho také použít k výběru aktivního nástroje, ale k tomu je určen spíše práve Panel nástrojů.

Dialog nástrojů je dokovatelný; více viz část Dokování dialogů. Lze ho vyvolat různými způsoby:

9.1. Režim mřížky a seznamu

V nabídce odrážky lze volit mezi režimy Zobrazit jako mřížku a Zobrazit jako seznam. V režimu mřížky jsou jednotlivé nástroje zobrazeny v pravidelné mřížce. V režimu seznamu jsou zobrazeny pod sebou jako seznam, jehož každá řádka obsahuje nejen ikonu nástroje, ale i jeho jméno a, pokud je právě nástroj viditelný v Panelu nástrojů, ikonku „oka“.

9.2. Použití Dialogu nástrojů

Nejjednodušší věc, kterou můžete v tomto dialogu udělat, je aktivování nástroje kliknutím na jeho ikonu – je to stejné, jako když kliknete na ikonu v Panelu nástrojů. To funguje v obou režimech, další funkce tohoto dialogu jsou však k dispozici pouze v režimu seznamu.

Nejdůležitější funkcí Dialogu nástrojů je možnost výběru ikon, které se mají zobrazovat v Panelu nástrojů, přepínáním ikonky „oka“ v levé části každé řádky seznamu. Pokud například používáte často nástroje pro úpravu barev, může být pro vás vyhodné zapnout zde jejich zobrazování v Panelu nástrojů.

Můžete také upravit pořadí, v jakém jsou ikonky nástrojů v panelu zobrazeny. Chcete-li to udělat, klikněte na ikonku v režimu seznamu a táhněte ji v seznamu nahoru nebo dolů na požadované místo. Pokud něco pokazíte, můžete zobrazení nástrojů vrátit k výchozímu nastavení kliknutím na nulovací tlačítko v dolní části dialogu.

Kliknutím pravého tlačítka myši v dialogu zobrazíte nabídku, která rovněž umožňuje přepínat viditelnost jednotlivých nástrojů a obnovení výchozího nastavení.