Kapitola 4. Nabídky

Obsah

1. Filtry

1. Filtry

Nábídka Filtry

Ve světě Gimpu je filtr zásuvný modul, který mění vzhled obrázku, většinou pouze aktivní vrstvy obrázku. Nicméně ne vše, co v této nabídce naleznete, odpovídá uvedené definici; slovo „filtr“ se často zneužívá ve smyslu libovolný zásuvný modul. A skutečně v této nabídce naleznete i věci, které obrázky vůbec nemění…

S výjimkou tří vrchních položek jsou všechny položky v nabídce Filtry zásuvné moduly. Každý takový modul si sám určuje, v jaké části nabídky chce svou položku umístit. Proto může tato nabídka vypadat u každého uživatele jinak. V praxi ale rozdíly nebývají nijak veliké, neboť většina zásuvných modulů je přímo součástí instalace Gimpu, a jsou tak pochopitelně v nabídce u různých uživatelů na stejných místech.

Zásuvné moduly ale nejsou omezeny pouze na nabídku Filtry. Zásuvný modul může žádat o umístění v libovolné nabídce. A skutečně, některé základní funkce Gimpu (například FIXME) jsou implementovány pomocí zásuvných modulů, Ale nabídka Filtry je pro zásuvné moduly výchozím umistěním.

FIXME

1.1. Zopakovat

Tento příkaz lze vyvolat z nabídky jako Filtry->Zopakovat "filtr", nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl-F.

Zopakovat poslední zopakuje naposled použitý zásuvný modul se stejným nastavením, s jakým byl naposledy použit. Nezobrazí tedy žádný dialog pro nastavení parametrů ani nevyžaduje potvrzení.

[Poznámka] Poznámka

Je důležité uvědomit si, že tento příkaz zopakuje naposled použitý zásuvný modul, bez ohledu na to, zda se nachází v nabídce Filtry.

1.2. Znovu zobrazit poslední

Tento příkaz lze vyvolat z nabídky jako Filtry->Znovu zobrazit "filtr", nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl-Shift-F.

Znovu zobrazit poslední spustí v interaktivním režimu naposledy použitá zásuvný modul. Pokud tento zásuvný modul používá dialogové okno, okno se zobrazí s hodnotami nastavenými tak, jak byly naposledy použity (pokud je zásuvný modul správně naprogramován).

[Tip] Tip

Často, zejména u zásuvných modulů, které neposkytují náhled změn, je nutno několikrát upravit parametry, než se najde vyhovující nastavení. Nejefektivnější je v takové situaci používat dobře zažité klávesové zkratky pro funkci Zpět následovanou funkcí Znovu zobrazit poslední: Ctrl-Z následované Ctrl-Shift-F.

1.3. Přenastavit všechny filtry

Tento příkaz je dostupný z nabídky obrázku jako Filtry->Přenastavit všechny filtry.

Za normálních okolností se interaktivní zásuvné moduly vždy spouští s dialogem s přednastavenými hodnotami tak, jak byly naposledy použity. Většinou je to výhodné, ale pokud hodnoty nastavíte špatně a nepamatujete si původní fungující hodnoty, může to být protivné. Jedním možným řešením je restartovat celý Gimp, ale tento příkaz nabízí méně zoufalé řešení: resetuje nastavení pro všechny zásuvné moduly na výchozí hodnoty. Protože je to závažný krok a příkaz nelze vrátit zpět, budete požádáni o potvrzení vašeho úmyslu.