GIMP – uživatelská příručka

Autorská práva

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License


Obsah

1. Úvod
1. Vítá vás GIMP
1.1. Známé platformy
1.2. Systém nápovědy pro Gimp
1.3. Jazykové verze
1.4. Funkce a vlastnosti
1.5. Autoři
2. Historie Gimpu
3. Hlášení chyb a žádosti o zlepšení
3.1. Ujistěte se, že se jedná o chybu
3.2. Hlášení chyby
3.3. Další osudy hlášení o chybě
2. Používání Gimpu
1. Použití Gimpu
2. Základy práce s Gimpem
2.1. Úvod
2.2. Dokování dialogů
2.3. Základní myšlenky Gimpu
3. Soubory
4. Práce s digitálními fotografiemi
4.1. Úvod
4.2. Vylepšení kompozice
4.3. Vylepšení barev
4.4. Úprava ostrosti
4.5. Odstranění rušivých objektů v obraze
4.6. Uložení výsledku
3. Dialogy
1. Úvedení do dialogů
2. Dialog Cesty
2.1. Vyvolání dialogu
2.2. Použití dialogu Cesty
2.3. Tlačítka
2.4. Kontextová nabídka dialogu Cesty
3. Dialog Mapa barev
4. Dialog Historie vracení
5. Dialog Barvy
6. Dialog Stopy
7. Dialog Písma
8. Dialog Historie dokumentů
9. Dialog Nástroje
4. Nabídky
1. Filtry
5. Filtry
1. Uvedení do problematiky digitálních filtrů
Použitá literatura
A. GNU Free Documentation License
Rejstřík